Klanten

Uw thema's

U creëert

U creëert uw eigen onderneming

Hebt u een boeiend idee dat u wil ontwikkelen? Of wil u een professioneel project structureren? Een vennootschap oprichten? Gefeliciteerd met uw enthousiasme!
Maar er is heel wat voorafgaande studie nodig vooraleer u uw project of uw vennootschap daadwerkelijk op de rails heeft. Heeft uw plan immers potentieel?

Is uw idee gebaseerd op een uitvinding of een origineel concept dat kan worden beschermd? Hoe kan het in een financieel plan worden gegoten? Welk juridisch statuut zou u best kiezen? Heeft deze keuze invloed op het maatschappelijke en fiscale statuut van de bedrijfsleider? Hoe worden de rechten tussen de oprichtende vennoten verdeeld? Hoe moet de besluitvorming in de vergadering van de aandeelhouders worden georganiseerd? Hoe zal het bestuur van de vennootschap worden georganiseerd?

Het spreekt voor zich dat professionele begeleiding van het grootste belang is voor een succesvolle start.

ODB is de ideale vertrouwenspartner voor starters, zelfstandigen en bedrijfsleiders. Wij ondersteunen uw ondernemingsgeest en begeleiden u in uw beroepsactiviteiten.

Hebt u belangstelling voor onze gepersonaliseerde coaching bij het opstarten en het uitwerken van uw professioneel project? Neem dan contact op via of via ons contactformulier.

U groeit

Uw groei is onze ambitie

Zoals elke ondernemer hebt u de ambitie te groeien en te slagen in de sector waarin u actief bent.

U efficiënt begeleiden in alle ontwikkelingsfasen van uw activiteiten is onze uitdaging.

Om efficiënte beheerstools te installeren en u regelmatig informatie te geven die het verschil maakt, brengt ODB eerst uw behoeften in kaart. ODB helpt u ook om een optimale financiële en fiscale structuur in te richten waarmee u maximaal voordeel kunt halen uit de beschikbare business opportuniteiten.

Voor meer informatie, aarzel niet contact op te nemen met onze adviseurs via of via ons contactformulier.

Uw corporate housekeeping

De structuur van een bedrijf en het bestaan van bijkantoren/bedrijfszetels vereisen een permanente juridische administratie. Het regelmatig bijwerken van informatie met betrekking tot de aandeelhoudersstructuur en de samenstelling van de bestuursorganen enerzijds, en het naleven de regels inzake deugdelijk bestuur anderzijds, vergen tijd en technische expertise.

ODB is de ideale vertrouwenspartner van Belgische en buitenlandse bedrijven.

Wij staan u efficiënt bij in uw dagelijkse praktijk van corporate compliance. Wij stellen immers jaarlijks of op bepaalde tijdstippen uw juridische documenten op die volgens het Wetboek van vennootschappen vereist zijn.

Hebt u belangstelling voor een kwalitatief hoogstaand beheer van het juridische secretariaat, neem dan contact op viaof via ons contactformulier.

U komt er weer bovenop

Uw legal screening

Hebt u te weinig financiële middelen om uw onderneming voort te zetten of uw schulden af te lossen? Hebt u problemen met een contract? We zetten het weer even op een rij.

Hoe beschermt u zich tegen wanbetalers? Hoe beperkt u uw verantwoordelijkheid? Hoe kunt u lopende verbintenissen opnieuw bespreken? Hoe kunnen verlieslatende afdelingen weer gezond worden? Hoe kan ik mijn cashflow optimaliseren? Waar kan ik de nodige bijkomende financiering vinden en welke stappen moet ik daartoe ondernemen?

Dit is slechts een greep uit de talrijke vragen waarmee wij binnen ODB het afgelopen jaar werden geconfronteerd

Zulke vragen efficiënte antwoorden van het management.
ODB kan u begeleiden in dit beslissingsproces.

Hebt u belangstelling voor een legal Screening van uw onderneming, neem dan contact op via of via ons contactformulier.