E-Accounting

E-accounting

Wij organiseren de overdracht van documenten of informatie aan onze klanten zodanig dat wij het aantal verplaatsingen zoveel mogelijk beperken.

ODB heeft een online communicatie-interface gecreëerd voor de communicatie met de klanten. Deze interface, toegankelijk via het intranet van ODB, maakt de stroom van documenten tussen ODB en haar klanten mogelijk.

Klanten kunnen alle nodige documenten en informatie doorsturen die ons kantoor nodig heeft om het werk correct te kunnen uitvoeren (aankoop-, verkoopfacturen, bank- of CODA-documenten, documenten van het sociaal secretariaat of SODA, enz....). Ook contracten en andere documenten waarop de onderneming op elk ogenblik opnieuw de hand moet kunnen leggen kunnen digitaal worden gearchiveerd.

Onze klanten kunnen ook de documenten downloaden die ons kantoor heeft aangemaakt, zoals gedetailleerde balansen, door de nationale bank gepubliceerde balansen, aangiften van de vennootschapsbelasting, aangiften van personenbelasting, tussentijdse staten, begrotingen, enz.

Deze overdracht van informatie (in en out) kan uitgevoerd worden vanaf eender welk toestel: PC/MAC/IOS/ANDROID….

Aan klanten die dit wensen, staan we ook toe zelf hun boekhouding op onze servers in te geven. Wij verzekeren niet alleen de controle van het uitgevoerde werk, maar ook de opslag en back-up van alle boekhoudkundige gegevens.

Tevens bestaat er een beheerinterface waarmee de klant met zijn dossierbeheerder kan communiceren en waarmee hij op elk ogenblik de resultaten, balans, vorderingen, schulden, begroting en inkomsten kan bekijken, erover kan discussiëren in real time, veel sneller kan handelen en de nodige beheersbeslissingen kan nemen op basis van de meest recente informatie.