Boekhouding

Ondernemen, dat is uw boekhouding goed beheren: beheerdocumenten indienen bij de accountant, facturen van leveranciers en klanten opvolgen, bankafschriften analyseren, fiscale en sociale aangiften invullen en nog zoveel meer.

Voor veel ondernemers is het bijhouden van hun boekhouding een blok aan het been. Daar hebben wij alle begrip voor. Als vertrouwenspartner helpt ODB u daarom een betrouwbaar, efficiënt en doeltreffend boekhoudsysteem op te zetten.

avoir un bon comptable est indispensable
tenir une comptabilité

Onze eerste stap is altijd om goed naar u te luisteren. Zo kunnen we uw boekhouding zo goed mogelijk organiseren en er de meest relevante informatie uithalen voor u en uw bedrijf.
We bewaren uw boekhouding bij u of bij ons en maken ze ook permanent online beschikbaar.
We maken gebruik van de nieuwste elektronische mogelijkheden: CODA, elektronische facturen, enz.

Onze medewerkers helpen bedrijven en particulieren met de volgende aspecten van hun boekhouding:

Permanente opdrachten

  • Voeren van de boekhouding
  • Bijstand en toezicht op de uitbesteding van de boekhouding
  • Uitwerken en controleren van de budgetten
  • Opstellen van interne staten en jaarrekeningen
  • Financiële analyse

Eenmalige opdrachten

  • Begeleiding en ondersteuning bij een nieuwe activiteit als zelfstandige
  • Uitwerken van een financieel plan (bij de oprichting van een bedrijf)
  • Bijstand bij de overgang naar een vennootschap