Bijzondere opdrachten

Ondernemen, dat is uw bedrijf herstructureren (transformatie, fusie, splitsing, vereffening) of een beroep doen op de aandeelhouders zodat het aan de eisen van de markt kan voldoen.

We begrijpen dat het als ondernemer niet evident is om voor dergelijke operaties aan de wettelijke vereisten te voldoen. Daarom kunt u op ODB vertrouwen voor eenmalige opdrachten in de volgende domeinen:

  • Rapporten over fusies en splitsingen van bedrijven.
  • Rapporten over de omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap.
  • Overname-audit.
  • Bijstand wanneer een aandeelhouder controle uitoefent.
  • Bijstand bij het oplossen van belangenconflicten.