Corporate governance

Ondernemen en uw bedrijf verder ontwikkelen, dat betekent dat u op een bepaald moment de professionaliteit van de besluitvormingsorganen onder de loep zal moeten nemen. Naarmate het bedrijf groeit, verschillende aandeelhouders en grotere ambities krijgt, wordt die professionalisering steeds belangrijker.

Op een bepaald moment kunt u er niet meer omheen. Doet u op zo’n moment niets, dan wordt verdere groei moeilijk. De belangen van de onderneming worden prioritair ten aanzien van individuele belangen.

ODB helpt u het bestuur van uw onderneming te professionaliseren en de hoogste bestuursnormen te bereiken afhankelijk van de initiële bedrijfsstructuur en uw behoeften. Door het bestaande bestuur kwalitatiever te maken, kunt u het potentieel van uw onderneming ten volle benutten.
Corporate governance kan via de Raad van Bestuur worden ingevoerd. Dit orgaan speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van uw onderneming, op voorwaarde natuurlijk dat het goed functioneert.

Via een mandaat van externe bestuurder maken we van uw Raad van Bestuur een doeltreffend en essentieel orgaan voor de ontwikkeling van uw onderneming. Daarnaast helpen we u alle tools voor corporate governance in te voeren die nodig zijn om uw onderneming verder uit te bouwen.
De externe bestuurder handelt uitsluitend in het belang van de onderneming en haar vermogen om haar doelstellingen te bereiken (in functie van de verwachtingen van de aandeelhouders).

Onze rol

Onze rol bestaat dus uit het volgende:

  • Als externe bestuurder nemen we deel aan de Raad van Bestuur van uw onderneming.
  • We zorgen ervoor dat de Raad van Bestuur goed functioneert en zijn rol in de ontwikkeling van uw onderneming ten volle kan spelen.
  • We zijn een klankbord voor de andere aandeelhouders/bestuurders of zaakvoerders en zorgen ervoor dat de Raad soepel functioneert.
  • Indien nodig richten we speciale comités op, zoals het Audit- of Remuneratiecomité.

De rol van de Raad van Bestuur

De rol van de Raad van Bestuur bestaat uit het volgende:

  • De doelstellingen, het beleid en de strategie van de onderneming vastleggen en goedkeuren
  • De resultaten controleren en interpreteren
  • Het hoger kaderpersoneel aanwerven en evalueren
  • De link met de aandeelhouders garanderen