Vennootschapsrecht

We begeleiden u bij elke levensfase van uw onderneming en zorgen ervoor dat u voldoet aan de voor u relevante wettelijke en reglementaire vereisten. Onze medewerkers helpen bedrijven en particulieren (of investeerders) met de volgende zaken.

Onze diensten:

  • Oprichting van rechtspersonen en bijhorende formaliteiten
  • Oprichting van bijkantoren en bijhorende formaliteiten
  • Overeenkomsten tussen aandeelhouders, overeenkomsten over stemrecht, enz. opstellen
  • Uiteenlopende verrichtingen op het maatschappelijk kapitaal (kapitaalverhoging en -vermindering)
  • Juridische opdrachten
  • Juridisch secretariaat (registratie en wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen)
  • Opstellen van de notulen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur
  • Publicatie van de beslissingen van de vennootschap, bijhouden van het aandeelhoudersregister, enz.
  • Nationale of internationale verplaatsing van de maatschappelijke zetel
  • Aansprakelijkheid van de bestuurders of de aandeelhouders